Tuesday, November 20, 2012

نبوغ در بازگشت به «اقتصاد کهن سنگی»! - وقتی رهبر، دولت، مجلس و قوهء قضائیه در جهل مرکب مانده اند؛ چه باید کرد؟


( این نوشته به پاس بزرگداشت «پروانه و داریوش فروهر» نوشته شده و به «زهرا و میرحسین موسوی» به عنوان مظهر «دانائی ایران امروز» تقدیم می شود.)
***  

خوشبینانه ترین دیدگاه که در ایران امروز می توان یافت بر این باور است که: علی خامنه ای - یا خودش یا یکی از نزدیکانش - خواب دیده در دوسال آینده «آخرالزمان خواهدشد»!

خوب که چی؟

برای مثال:

-          اینکه دزدان دریایی در دریای سومالی چند کانتینر اسکناس "کثیف" از دلارهای نفتی ما را به یغما ببرند؛
-          اینکه 18 میلیارد دلار ایرانی توسط مرزبانان کشور ترکیه توقیف و سپس در بانک های ترکیه به گروگان سپرده شود؛
-          اینکه یک ایرانی - بدون هیچ فعالیت اقتصادی - «8 میلیاردلار پول در حساب بانکی شخصی خود در آلمان دارد»؛
-          اینکه «میله های سوخت نیروگاه بوشهر از مخزن تولید انرژی خارج شود»؛
-          اینکه رئیس کل بانک مرکزی نمی داند «وجود 18 میلیارد دلار اسکناس در خانه های مردم در دوران رکود تورمی ناشی از نقدینگی لجام گسیخته، یک فرصت اقتصادی بی نظیر است»؛
-          اینکه متخصصین مشعشع کودتا به «ضرورت تولید برق در ابعاد خانگی یشتر از نیروگاه های بزرگ صنعتی اعتقاد دارند»؛
-          اینکه بجای تخصیص ارز برای واردات "دارو" ماشین های آخرین مدل برای تخصیص ارز، اولویت پیدا می کنند؛
-          اینکه «طرح تشکیل قرارگاه اقتصادی فرا قوه ای روی میز هیات رئیسه مجلس» قرار دارد؛
-          اینکه رئیس جمهور نصب شدهء سیدعلی در جلسه با نمایندگان هم نظر خود در مجلس بگوید: «اگر بخواهند خارج از دولت تصمیم‌گیری کنند "نتیجه نمی‌گیریم"»؛
-          و... هزاران نشانه های جهل مرکب دیگر،
به آخرالزمان چه ارتباطی دارد؟

البته همهء این موارد دلالت بر "عدم وجود" قابلیت های رهبری و هدایت جامعه  نزد ساختارِ سیستمِ «رهبری فردی» دارند!

و مبین این واقعیت هستند که «تا به سلطهء "رهبری فردی" و باندهای مخفی و مافیای سیستمی شدهء حول ایشان خاتمه داده نشود. فساد اجتماعی، فساد اقتصادی و فساد سیاسی که زندگی و آرمان های مردم ایران را به گروگان گرفته اند، ادامه خواهد داشت»!

No comments:

Post a Comment