Friday, February 15, 2013

احمد خاتمی در نماز جمعه: «با امریکا مذاکره کنیم، گرانی ۱۰ برابر می شود»؛ پیدا کنید:«با آمریکا مذاکره نکنیم، گرانی چند برابر می شود.»؟خیاط در کوزه 

شاید پیش بینی 10 برابر شدن قیمت ها در سخنان خطیب جمعه در تهران که از تریبون نمازهای جمعه تکرار می شود، برای ترساندن مردم و تهدید هواداران حاکمان طرح شده باشد. ولی تمامی نشانه های این ترس را هم، در پافشاری خامنه ای در اصرار بر عدم مذاکره با آمریکا، می توان دید. سیدعلی در مذاکره با آمریکا خطرات زیادی را برای مدیریت خود و تیم خانوادگی سراغ دارد, والبته اشتباه هم نمی کند.
چیزی که به نظر می رسد مشاوران و باند مافیایی حاکم به ایشان نگفته باشند، جواب به این سئوال روشن است که «بدون مذاکره با آمریکا گرانی چند برابر می شود و...»؟
اینکه در بهار 92 قیمت ها در کشور 10 برابر می شود، موضوعی است که دیگر تقریباً همه مردم آنرا می دانند؛ بیان این موضوع از خطبه های نماز جمعه شاید بتواند به سید علی و مجموعۀ همراه این کمک را بکند که بگویند «ما که گفته بودیم.» اما... این واقعیت فقط بیان نصف حقیقت است، چرا که در صورت عدم مذاکره با آمریکا و تشدید انتظارات تورمی که دولت احمدی نژاد تولید وباز تولید می کند، یک احتمال کوچک از "رویارویی" نظامی با جهان بیرونی، قیمت ها را می تواند تا دهها برابر هم افزایش بدهد.
"اَبَرتورم" پیش بینی شده برای بهار 92 مبین واقعیت های غیرقابل کتمان بیشتری هم هست، و نمی شود پذیرفت که رهبری کودتای 88 از ابعاد فاجعه ای که در پیش است اطلاع ندارد. به همین دلیل آشکار بوده که:

-          آزار و اذیت روزنامه نگاران و جوانانی که به اطلاع رسانی اشتغال دارند، شروع شده؛
-          دارهای قتل فرودستان برافراشته شده؛
-          آمادگی در سپاه و بسیج برای فرماندهی و ادارهء هر دو وجه "شورش گرسنگان" و "سرکوب شورش گرسنگان" ایجاد می شود؛
-          برکناری دولت احمدی نژاد برای داشتن قربانی در بهار 92 انجام نمی شود؛
-     و ... با توجه به تمام این واقعیت های پیش روست که مصلحین و انقلابیون واقعی نگران آیندۀ ایران هستند و تا مرز کف مطالبات تاریخی خود – برای نجات میهن -  عقب نشینی کرده اند. (داستان دو مدعیِ مادری و قاضی که دستور دو شقه کردن فرزند برای رعایت عدالت را داد، تکرار می شود.)
آری، مذاکره با آمریکا و کشورهای 5+1 در چشم انداز ماههای آینده، اهمیتی تا به این حد حیاتی، برای جامعۀ ایرانی خواهد داشت و با توجه به اعلام آمادگی مصلحین و زندانیان سیاسی برای همفکری و چاره اندیشی در این خصوص، با بازگشت به حداقل های "جمهور مردم" و دراز کردن دست نیاز  به سوی مصلحین و مسئولینِ در حصر! امکان مدیریت بحرانهایِ "دست ساز" تیم کودتا و احمدی نژاد، با روشهای معقول، و تبدیل "خطری بزرگ" به "فرصتی فراگیر" هنوز وجود دارد.
به همین دلیل روشن است که در این یادداشت ترجیح داده می شود از جوانانِ جنبش سبز و شبکه های اجتماعی خواسته شود به مردم و افکار عمومی کمک کنند تا به تحولات و موضوعات پیش رو در ماههای آینده با دقت بیشتری توجه داشته باشند و بدانند، در صورت  "آگاهی" و"عدم همراهیِ" افکار عمومی با تریبون های رسمی کودتا، شیشۀ عمر بحران ایجاد شده دوامِ به حیاتِ مخرب خود را از دست خواهد داد.

No comments:

Post a Comment