Friday, December 21, 2012

حمله به هاشمی بهانه است! "نطق" رسائی در مجلس برای خراب کردن پل های پشت سرِ خامنه ای ! چرا تشکیلات «مصباحیه» ترسیده اند؟
نطق رسائی و موضوعات مدل "بگم بگم" تیم همراه ایشان که با دلسوزی برای "ستار بهشتی" همراه می شود. مبین ترسِ تیم مصباح و «مصباحیه» از پاسخگویی به مردم است. در تحلیلی در 20 آبان در این خصوص به پیش بینی تحولات پیش رو پرداختیم و از آن روز تا بحال:

-          سعیدی نمایده رهبری در سپاه در دو مورد(1)(2)
-          مصباح یزدی در یک مورد(3)
-          احمدی نژاد در موارد متعدد(4)
توپخانهء اتهامات خود را به سمت "سید علی خامنه ای" برگردانده اند و بیشترین فشار را برای ترساندن ایشان به کار می برند.

حال، با آزادی مهدی هاشمی در قبال وثیقه ملکی «آب در خوابگاه مورچگان افتاده» و نگرانی و ترس در اردوی «مصباحیه» اردو زده است و همچنان که انتظار می رفت « گرگ های هار شدهء شهوتِ قدرت و ثروت زنجیر پاره کرده اند و خدا را هم بنده نیستند.» (نقل از تحلیل وضعیت روحانیت)

باید توجه داشت که حملات به هاشمی در این مرحله بهانه است. «هدف مصباحیه شخص خامنه ای است» و آن ها برای خراب کردن پل های پشت سر ایشان «برای استفاده به عنوان خاک ریز» به هر کار دیگری هم که بتوانند دست خواهند زد!

***** 

مطالعه یادداشت های مربوط به این تحلیل توصیه می شود.

No comments:

Post a Comment