Tuesday, January 1, 2013

هیلاری کلینتون! انسان، دوست و همراهی برای تمام فصول؛ از او چه چیزی را می شود یادگرفت؟
به وجود آمدن لخته خون در رگی نزدیک جداره و پشت جمجمه – سمت راست -  هیلاری، و نگرانی ها از سلامت این بانوی "زحمتکش" فرصتی است تا یادآورِ تلاش ها و زحمات ایشان در سال های پربار زندگی و در حیات اجتماعی مردم آمریکا و جهان باشیم.
روشن است که هیلاری نیازی به به تبلیغات یک شهروند درجه چندم ایرانی ندارد. جامعهء آمریکا هم نشان داده قدردانی و محافظت از سرمایه های اجتماعی خود را به خوبی بلد است.
در این مختصر اشاره به اساسی ترین درسهایی که از زندگی و فعالیت های اجتماعی و گره گاههائی که با آن روبرو شده و اثری که این فرآیند می تواند در زندگی فعالین اجتماعی در ایران داشته باشد، مورد نظر من است.
هیلاری حقوق خوانده، چندین کتاب نوشته و استاد دانشگاه است. 8 سال بانوی اول آمریکا بود و رقیب سرسخت "اوباما" در انتخابات سال 2008 ، تلاش بی دریغ به عنوان وزیر امورخارجهء دولت اوباما از خود نشان داده و یکی از موفقترین وزرای امورخارجه آمریکا بوده است!
دو موضوع از نکات قابل توجه در زندگی هیلاری می تواند برای هر فعال اجتماعی و انسان مدرنی، قابل الگو برداری باشد.

-          من می دانم که تو بد کردی ولی بخاطر خودم و خانواده ام - که تو هم جزئی از آن هستی - می توانم اشتباه تو را ببخشم! 
-          من و تو رقیب انتخاباتی بودیم و مردم تو را انتخاب کردند و من بی دریغ با تو کار خواهم کرد!
دو نکتهء بالا را وقتی دوباره بررسی می کنیم؛ نشانه هایی از اَبَرانسانِ مدرن را در "عملکرد" او خواهیم دید. انسانی که قدرت خود را از "دانایی" می گیرد و آن را برای "تقسیم" در میان نخبگان بشری، به اشتراک می گذارد. (قدرتی که با تقسیم آن در میان نخبگان چیزی از آن کم نمی شود، بلکه به ان افزوده خواهد شد.)
هیلاری را سالم، ساده وشاد در خدمت جامعهء آمریکا و بشریت می خواهم. معتقدم که بر این بیماری غلبه خواهد کرد و روزهای موثرتری از حیات ایشان را حتی در قالب "رئیس جمهور" بزرگترین قدرت اقتصادی دنیا، می توانیم شاهد باشیم!

*) در خصوص پروندهء پزشکی؛ هیلاری در سال 1998 لخته خونی در پای راست داشته و با دارو درمان کرده است.(بیماری که در افرادی که پروازهای هوایی بیشتر از 6 ساعت دارند، بیشتردیده می شود.)
علیرغم خطرناک بودن لختهء دیده شده در مغز، عمده خسارت های غیرقابل کنترل این ضایعه مربوط به مواردی است که به موقع تشخیص لازم داده نشده باشد. گزارشات پزشکی تا امروز مبتنی بر کنترل وضعیت ایشان است و امید اینکه هرچه زودتر و سالم تر و شادتر به جمع شاگردانش در دانشگاهی که در آن تدریس خواهد کرد؛ بازگردد.

No comments:

Post a Comment