Tuesday, January 8, 2013

حذف انتخابات ریاست جمهوری یازدهم به فرمان خامنه ای کلید خورد. نوشته ای برای ثبت در تاریخ و اینکه کسی بعداً نگوید که «چرا بما نگفتید»؟
خامنه ای در دیدار با منتخبین مردم قم و در حضور مصباح یزدی (استاد بلامنازع مکرِ سیاسی) با تشریح اهداف، تکنیکها و روشهای بیگانگان در قبال انتخابات یازدهم ریاست جمهوری اعلام کرد: «آنها در درجه اول اگر بتوانند مانع برگزاری انتخابات می شوند». (اینجا + )
باتوجه به اینکه تمامی پیش بینی های فرضآنهء خامنه ای در 8 سال گذشته - بدون کم کسر - توسط "نکبتِ منصوب"(*) و هم نظر با رهبری فردی ایشان "موبه مو" اجرا شده اند.
سخنان امروز به مثابه «اعلام خط و مشی تبلیغاتی برای سربازان جنگ روانی و گردان های اطلاعاتی و فرماندهان کودتای نظامی علیه مردم» ارزیابی می شود.
متن فرمان رمز گشایی شدهء فرماندهی جنگ های روانی علیه مردم ایران به شرح ذیل و جهت استحضار ملت شریف ایران و فعالین اجتماعی تقدیم می شود:
«نظر به اینکه فروپاشی اقتصاد خانواده های ایرانی بطور کامل اجرا شده و با اخراج میرحسین موسوی و علیرضا رجائی از اداراتی که پرونده استخدامی آقایان را در اختیار داشته اند؛ موضوع پروژهء امحاء امکان تامین نیازهای خانواده های ایرانی با کار "شرافتمندانه" در حلقه های پایانی تکمیل قرار دارد.
نظربه اینکه تحریم های مالی اتحادیه اروپا و آمریکا در 5 ماه آینده بر سر سفره های مردم ایران ظاهر خواهدشد. و امکان سازمان دادن به نا آرامی های اجتماعی توسط سربازان گمنام جنگ روانی بطور کامل فراهم خواهد شد.
بدینوسیله «موضوع برگزاری انتخابات "آزاد" و ضد و نقیض گویی توسط فرماندهان کودتا برای "مهندسی انحلال انتخابات" خرداد 92 در دستور کار قرار می گیرد و با عملیات جنگ روانی شامل:

1-       تاكتيك‌ حذف : حذف عمدي پاره‌اي ازاطلاعات؛
2-       تاكتيك‌ كلي بافي : لعاب زني به جزييات؛
3-       تاكتيك‌ زمانبندي : زمين گير كردن پيام ؛
4-       تاكتيك‌ قطره چكاني : ارايه اطلاعات در زمانهاي گوناگون و به مقدار كم ؛
5-       تاكتيك‌ تبخير : شايعه پخش شود تا مخاطب گمراه شود؛
6-       تاكتيك‌ بازگشتي : ساختن دروغ براي تست حريف ؛
7-       تاكتيك‌ دروغ بزرگ : ( همان تئوري گوبلز و هيتلر ) براي فتح افكار عمومي 
فرمانِ حذف انتخابات ریاست جمهوری و بازگشت به حکومت اسلامی و تحقق حکومت وراثتی ولی امر مسلمین بر امت اسلامی، ابلاغ میگردد.» 

*****
تحلیل : «فرضآنگی» رهبری فردی و تیم ایشان در قایقی که دیگر مسافران مورد تایید آن به تعداد انگشت شمار کاهش یافته در رصد افکار عمومی قرار دارد و فوریت تعیین تکلیف با «بختکی» که حیات انسان ایرانی را درخطر جنگ و نابودی قرار داده است در دستور کار است. خواب خوش آقا تعبیر ندارد و افکار عمومی در ایران، تحت تاثیر عملیات جنگ روانی قرار نخواهد گرفت. استعفای خامنه ای و «بازگشت روحانیت به حوزه های علمیه» مهمترین مطالبهء اجتماعی است.
هیچکدام از شهروندان ایرانی به بی لیاقتی و عدم وجود توانایی نزد "روحانیت" – با جادو و جنبل یا بدون امدادهای غیبی – برای اعمال حاکمیتی که قبلاً توسط آقایان ساقط شده است، شک ندارند.
«جنبش سبز مردم ایران» همچنان که در 4 سال گذشته از کیان زندگی اجتماعی بدون در گیرشدن با ماشین کودتا محافظت کرده است. ضرورت «اعمال حاکمیت سبز» را درک کرده محدودهء اعمال قدرت اجتماعی خود را توسعه خواهند داد!

قابل توجه اصلاح طلبان  : اصلاح طلبان حکومتی و سرداران انشعابی از لشکر تا بن دندان مسلح به تاکتیک های جنگ روانی – منظور سعید حجاریان و حواریون آقای خاتمی است -  در معرض تعیین کننده ترین امتحان "افکار عمومی" قرار دارند. همکاری با «جنبش سبز مردم ایران و شبکه های اجتماعی» با "واحدِ" افشاگری نسبت به تاکتیک های "جنگ روانی جاری" اندازه گیری خواهد شد و وظیفهء اصلاح طلبیِ واقعی با اولویت دادن به "خنثی سازی بمب های اطلاعاتی" همین امروز برعهدهء آقایان است.
سنگر گرفتن پشت یاورانِ در حصر و زندان جنبش سبز و تمرکز اخبار و اطلاعاتی که مبادله می شود به نامه های مصطفی تاجزاده و سلام و احوالپرسی و یا ابراز نگرانی از سرماخوردگی آنها، در حیطهء برنامهء کاری کیهانِ شریعتمداری است و "بارکردن" مسئولیتِ تحول خواهی مردم ایران بر دوش های نحیف و دربندِ «میرحسین، زهرا رهنورد، شیخ شجاع کروبی و مصلحین اجتماعی در زندان» از آقای خاتمی و حواریون ایشان پذیرفته نخواهد شد!

( * ) – معنی دولت به نقل از لغت نامهء دهخدا: (دولت . [ دَ / دُول َ ] (ع اِ) ثروت و مال . نقیض نکبت . مال اکتسابی و موروثی . (ناظم الاطباء).مال . مال و ظفر را دولت بدان سبب گویند که دست به دست میگردد. (از غیاث ). ثروت ومکنت و نعمت .) دراین جا مورد استفاده قرار گرفته است و لذا ماشین حکومتی در اختیار احمدی نژاد به عنوان "نقیض دولت" و معادل با "نکبت" بکار رفته است! 

No comments:

Post a Comment